Aanbod

Wat bieden wij, als kiezpunt aan?

Begeleiding en coaching ondernemers en ZZP’s met schulden
Samen met de ondernemer of ZZP’s zoeken wij naar een oplossing voor de schuldenproblematiek. Wij gaan samen met jou kijken hoe je als ondernemer meer inkomen kunt gaan genereren. Waar je kwaliteiten liggen en waar je valkuilen. Voortzetting onderneming of beter beëindigen? Ons team ondersteunt je met advies van een schuldhulpverlener gespecialiseerd in ondernemers problematiek en een juridisch adviseur, naar zelfredzaamheid en wij gaan aan het werk met je schulden.
Coaching
U heeft een stukje coaching, begeleiding nodig omdat u tegen verschillende vervelende zaken in het leven op loopt waar u alleen niet zo goed uit komt. U bent eigenlijk helemaal geestelijk gezond, maar het zit eventjes tegen. Een relatiebreuk, verlies/overlijden, werkverlies, ziekte, nieuwe keuze’s. Of u wilt gewoon elke week even stoom afblazen met een wandelcoach. etc. Er is in uw omgeving niemand waarmee u kunt of wilt praten. U wil graag op regelmatige tijden een persoonlijk contact, telefonisch contact, emailcontact Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.
Notarieel bewind
Kiezpunt kan optreden al beschermingsbewindvoerder. Als iemand door lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is de financiën te beheren. Er zijn mensen die Bewindvoering een goed idee vinden maar dit niet bij een Rechtbank willen laten vastleggen. Wij bieden uitsluitend Notarieel Bewind aan voor mensen zonder schulden. Dit betekent dat wij samen uw wensen en eisen vastleggen en dit bij een Notaris laten bevestigen.
Inkomensbeheer en budgetbewaking
U wil graag dat Kiezpunt helemaal (budget) uw inkomen gaat beheren en bewaken. Wij werken met een uitstekend software pakket. Mensen die met een computer werken krijgen van ons een inlogcode en kunnen dagelijks inloggen en over onze schouder meekijken en zien wat wij doen. Mensen die niet zo handig zijn met een computer of meer van papier houden, krijgen van ons maandelijks een overzicht van alle mutaties samen met het bankafschrift. Maak een afspraak en wij kijken of u voor deze vorm van dienstverlening in aanmerking komt.
Begeleiding bij verkoop woning​
Uw woning moet worden verkocht. Van alles moet er gaan gebeuren om een makelaar te zoeken, bank bezoeken, de Notaris bellen, een verhuizing te regelen. Geen kinderen? Kinderen druk met eigen leven of wonen ver weg ? Kortom : heel veel werk waar u eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Bel ons en we maken samen een actieplan! We begeleiden u precies daar waar u begeleiding nodig heeft en als u zelf zaken wil regelen, dan leggen we dat ook goed vast.
Begeleiding bij zoeken nieuwe woonruimte
U wil graag een andere woning die meer voldoet aan de eisen die u nu heeft. Wat moet het gaan worden? Een huur- of een koopwoning? In welke plaats, welke wijk en in welke prijsklasse? Wat zijn de stappen die ondernomen moeten worden ? Alles gaat tegenwoordig via internet en wij maken graag samen met u een traject om u te helpen.
Begeleiding bij o.a. keukentafelgesprek, WMO, CIZ indicering​
U wil een een WMO aanvraag indienen of u heeft al een aanvraag ingediend en binnenkort komt de consulent bij u thuis voor het z.g. keukentafelgesprek. Het is heel belangrijk dat u zo’n gesprek niet alleen voert en dat er iemand bij is die op de hoogte is van uw situatie. Kiezpunt ondersteund u graag bij het aanvragen of bij gespreksvoering. Dat kan ook bij een CIZ indicatie, gesprek bij een Notaris , Advocaat, etc. U wil graag op regelmatige tijden een persoonlijk contact, telefonisch contact, emailcontact Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.
Begeleiding bij leegruimen woning na overlijden of verhuizing Zorginstelling​
U moet gaan verhuizen om welke reden dan ook of u moet de woning van uw ouders ontruimen. We helpen o.a met: Uitzoeken en afvoeren spullen die meegaan , wegmoeten naar afval en kringloop, of moeten worden opgeslagen Zoeken discreet waardevolle spullen uit Zoeken de papierwinkel uit en spitten door de administratie op zoek naar documenten en of eventuele waardevolle papieren en verzekeringspolissen.
Thuisadministratie
Hele administratie op orde brengen, ook financieel Aanvragen invullen Verzekeringspakket doorlichten ( géén nieuwe afsluit)

(Juridisch) Mentorschap is een maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiënten. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregelen kunnen wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig
De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel vragen. Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van Justitie een verzoek doen. Als (een deel van) iemands goederen onder bewind is gesteld, dan kan de bewindvoerder het mentorschap aanvragen; omgekeerd kan de mentor een bewind aanvragen als daartoe aanleiding is. Tenslotte kan de maatregel ook door de instelling waar iemand verblijft of die aan iemand begeleiding biedt, worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), de voogd, de curator of de bewindvoerder het verzoek niét indienen.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen is prettig, maar het moet wel mogelijk zijn. U wil geen vrijwilliger en kunt de hulp zelf betalen. De mantelzorger, zoals een dochter of zoon, is niet altijd in de gelegenheid om in huis te helpen.

Een medewerker van Kiezpunt  kan een oplossing bieden.

In Huis:

Helpen wij bij:

 • Boodschappen doen
 • Het gebruik van maaltijden
 • Activiteiten in huis, zoals planten verzorgen, koken, afwassen
 • Voorlezen
 • Licht huishoudelijk werk
 • Klusjes in huis en tuin
 • Behandelen van de post of administratie
 • Persoonlijke verzorging en of huisdieren
 • Sleutelbeheer en controle.
 • Geen verpleging

Met vervoer:

Onze medewerkers rijden u van A naar B. Vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis is belangrijk, maar ook het bezoeken van familie en vrienden behoort tot de mogelijkheden. Hoe afhankelijker wij worden, hoe moeilijker het wordt om alleen op pad te gaan. Onze cliënten ontdekken tevens dat het nu nog steeds mogelijk is om naar favoriete plekken toe te gaan, zoals een mooi park, terras, concert of een museum.

Met Gezelschap:

Het aantal alleenwonende senioren blijft toenemen. Kinderen hebben een druk leven en wonen niet om de hoek. Ook wordt het lastiger om vrienden en kennissen regelmatig te zien. Eenzaamheid sluipt erin en men komt in een sociaal isolement terecht. Veel ouderen voelen zich eenzaam. Het zijn situaties die onze medewerkers dagelijks tegenkomen.

Wij proberen eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen door mensen uit hun sociale isolement te halen. Sommige mensen geven hobby’s of het bezoeken van favoriete plekken op, omdat ze het zelfstandig niet meer kunnen. Wij benadrukken dat dit wél mogelijk is.

Hoe doen wij dit?

 • Wandelen, uitgaan of gezelschap houden
 • Respijtzorg
 • Een luisterend oor bieden

Vergoeding mogelijk met PGB . Betaald u zelf dan heeft u fiscale voordelen waar wij u graag op wijzen.

Woning – Bedrijf Oppas – Sleutel – Beheer

U bent korte of langere tijd niet thuis vanwege vakantie- revalidatie-werk of om welke reden dan ook. Of u zoekt een betrouwbare partij die uw pand ( of dat van uw ouders), kan beheren tijdens uw afwezigheid of na overlijden totdat de woning verkocht is. Wij nemen het beheer gedeeltelijk of volledig uit handen. U KIEZT en wij maken MAATWERK van uw wens

Een geruststellend gevoel ! Uw pand is bij ons in goede handen !

Vele eigenaren en verhuurders hebben geen zin en/of tijd in de rompslomp na verhuur van een woning, appartement of beleggingspand. Voor ons team is dit juist wel interessant en wij hebben voldoende ervaring in het compleet ontzorgen.
Gemak en zekerheid voor de verhuurder die verhuurt zonder makelaar. Zodra u een potentiele huurder heeft gevonden, bieden wij u een interessant beheer abonnement, speciaal voor particuliere verhuurders op maat gemaakt. Kiezpunt verzorgt dit al vanaf € 35,00 per maand.

Woningbeheer

Wij beheren woningen en bedrijfsruimtes van eigenaren. Zij geven ons in vol vertrouwen de zorg van hun kostbare bezit. En dat mogen ze met gerust hart doen. Ons team is ervaren, professioneel, in bezit van een V.O.G.( Verklaring Omtrent Gedrag) en gebruikt de communicatiemiddelen van deze tijd om u met gemak op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in en rond woning. Dat doen we door de bank genomen vanaf nog geen euro per dag!

U kunt er ook voor kiezen om alleen een reservesleutel binnen handbereik te hebben.

 

Het kan zelfs zo zijn dat u wensen heeft omtrent schoonmaak aan binnen- of buitenkant. De prijs in overleg met u worden bepaald. Dit is afhankelijk van uw wensen, de oppervlakte van de woning en de tuin.

Op maandelijkse basis controleren wij uw woning. Wenst u meer  of minder controle dan bespreken wij dit met u.

 

 

Beheerscontract

Is er schade? Is er post? Mochten gebreken zich voordoen, dan ontvangt u hiervan een verslag met foto´s per e-mail. Tevens voegen wij gelijktijdig een offerte in de bijlagen voor reparatie of vervanging. Uiteraard aan u de keuze of u deze werkzaamheden wilt uitvoeren of niet.

Wij hanteren abonnementen voor woningen binnen de Gemeente Maastricht en woningen tot een straal van 10 km buiten Maastricht ( Ook in België)

Mocht u ons verzoeken om extra bij uw woning langs te gaan voor controle, woont u buiten deze straal of mocht uw alarm plotseling afgaan, dan spreken wij hiervoor vooraf een uurtarief met u af.

De werkzaamheden die wij o.a. hiervoor uitvoeren zijn:

 

 • Sleutelbeheer – regelmatige inspectieronde in en om woning -ramen en deuren.
 • Controle erfafscheidingen, bijgebouwen, water, elektriciteit en gas
 • Verzorgen van kleine reparaties – doorsturen post
 • Luchten en doorspoelen kranen en wc’s, ventileren woning
 • Rapportage per e-mail – Direct contact in geval van bijzonderheden en het eventueel nemen van digitale foto’s
 • In overleg met u indien noodzakelijk inschakelen externe partijen
 • Legen brievenbus en op verzoek doorzenden of behandelen.
 • Uw aanspreekpunt en bereikbaar per telefoon, sms, app, email.

Ouderen – vervangende mantelzorg

 

Omdat u ver weg woont of een veeleisende baan heeft wilt u graag een sleutelbeheerder die misschien ook bij u of uw ouder(s) met regelmaat aanbelt om te kijken of alles nog in orde is met huis en bewoner(s) en om even een praatje te maken; kopje koffie te drinken etc.  Misschien andere diensten inschakelen ? Vervangende Mantelzorg, Financieel beheer of begeleiding ( geen verzorging)? Ook dit is mogelijk. En ook hier met transparante  terugkoppeling en verslag naar de opdrachtgever.

Ook voor Bed & Breakfast en andere (gedeeltelijke) bedrijfsmatige locaties is deze optimale service aan te bevelen.

De service kan ook uitgebreid worden

Indien er aanvullende wensen zijn, zoals extra intensieve en tijdrovende verzorging, extra tuinonderhoud of controles en voor minder aantrekkelijke woningen, ruimtes of woonomgevingen wordt door opdrachtgevers en Kiezpunt een redelijke vergoeding overeengekomen..

Wat kan Kiezpunt voor ú betekenen?

We bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden. Dat doen we bij voorkeur  in een persoonlijk gesprek bij u thuis of op kantoor, de zodat we precies weten waarbij u onze hulp kunt gebruiken. Met Kiezpunt bent u voor een eerlijk tarief en transparante dienstverlening,  verzekerd van een gerust gevoel over uw bezit  van uw ouder(s) en de passende zorg er om heen.

Géén wurgcontracten, géén verborgen kosten en afspraak = afspraak !

Vragen die een Financiele Zorgcoach vaak krijgt zijn: Hoe krijg ik een overzicht van mijn betaalrekeningen?’  ‘Wie kan ik machtigen voor mijn betaalrekening? Hoe kan ik mijn financiën het beste (laten) beheren ? Dus van het op orde brengen van rekeningen tot het uitleggen van Internet Bankieren. Soms  wordt contact gelegd met anderen, bijvoorbeeld voor een afspraak over financieel advies.

Tegenwoordig gaat men er van uit dat iedereen alles via internet regelt. Dat geldt ook voor banken want die verwachten dat u uw bankzaken zelf van huis uit regelt. Die denken ook dat iedereen betalingen wel even via internetbankieren doet en dat u alle informatie die u nodig van het internet haalt.

Banken gaan er aan voorbij dat u als klant misschien helemaal niets voor die ontwikkeling voelt en ook dat deze veranderingen gewoon veel te snel gaan. Bankzaken zijn heel persoonlijke zaken die u ook niet even telefonisch wilt regelen met een onbekende stem aan de andere kant van de lijn in een call center. Een vrijwilliger ziet u zelf niet zo zitten voor dit belangrijk werk. Zaken moeten goed geregeld zijn en u moet op iemand terug kunnen vallen. U ziet het liefst een bekend gezicht dat u vertrouwd als het om uw financiën gaat.

Misschien was het wel uw partner die vroeger alle bankzaken regelde en heeft u nu zeker een betrouwbaar persoon nodig die met u meedenkt en u met enige regelmaat bijstaat. Vaak kunnen en willen kinderen wel helpen maar wat als de kinderen heel ver weg wonen of zelf een druk leven hebben. Misschien wilt u uw kinderen niet met uw bankzaken belasten of misschien heeft u helemaal geen kinderen.

Bent u het overzicht kwijt en wilt u alles in één keer goed in beeld brengen. De Financieel Zorgcoach kan u dan met het traject Senior Bankieren de helpende hand bieden. ( Elke Nederlandse Bank)

Om in aanmerking te komen voor dit traject hoeft u uiteraard niet persé senior te zijn. Als uzelf een reden heeft om graag gebruik te willen maken van dit aanbod, gaan wij graag met u in gesprek.

Ook voor de kinderen

Natuurlijk wilt u uw ouders zoveel mogelijk bijstaan, zeker nu ze een dagje ouder worden. Maar u heeft niet alleen een gezin en een drukke baan, u woont misschien ook te ver weg om wekelijks bij uw ouders langs te gaan. En als u dan eens in de paar weken een gezellig bezoekje brengt voelt u er weinig voor om dan administratieve zaken met uw ouders te bespreken.

Senior Bankieren zorgt ervoor dat de bankzaken van uw ouders vlot verlopen. Dat u weet dat ze bovendien regelmatig bezoek krijgen waarbij niet alleen zakelijke onderwerpen besproken worden maar er ook aandacht kan zijn voor dat wat hen bezighoudt.

Heel begrijpelijk als u wilt weten wie de bankzaken van uw ouders verzorgt. En wij maken graag kennis met u. Ook als u alleen in staat bent in het weekend of ‘s avonds bij uw ouders langs te komen, wij komen kennismaken op een moment dat het u uitkomt, samen met uw ouder(s) bij hen thuis.

Indien uw ouders dat wensen en hiervoor toestemming geven,  houden wij u per e-mail op de hoogte van dat wat wij met hen hebben besproken. 

Kennismaken

Bel ons gerust voor een geheel vrijblijvende kennismaking bij u thuis in uw vertrouwde omgeving. Dan kijken we samen welke zorg de Financieel Zorgcoach met Senior Bankieren, u uit handen kan nemen. Als u het fijn vindt kan (één van) uw kinderen hierbij aanwezig is, dan kan dat natuurlijk ook op een avond, overdag, in het weekeinde. Het is mogelijk om samen naar een geschikt moment te zoeken.

Bankzaken

De Financieel Zorgcoach zorgt ervoor dat alle bankzaken overzichtelijk worden geordend, ook als er sprake is van meerdere banken. Betalingen worden samen met u in orde gemaakt. Dat kan op de manier van invullen en ondertekenen overschrijvingsformulieren en acceptgirokaarten, maar ook via internetbankieren. Dit gebeurt allemaal bij u thuis, zodat u alles bij de hand heeft en wij nemen niets mee. Wij nemen onze laptop mee en maken gebruik van mobiel internet. Voor cliënten die een abonnement hebben is het zelfs mogelijk contant geld mee te nemen, dat wij meenemen als wij op bezoek komen. Handig als er geen automaat in de buurt ligt of als er andere redenen zijn. De voorwaarden bespreken wij graag met u.

Ook kunnen wij u vergezellen bij een bezoek aan uw bank, Notaris, Makelaar, WMO of andere instantie. De Financieel Zorgcoach kan ook uw belastingaangifte voor u voorbereiden en alle benodigde zaken doorsturen naar uw belastingadviseur.

Wij hebben een groot netwerk in de regio, waarbij u kunt denken aan Advocaten, , Notaris, Gemeente, Belastingadviseurs. Etc.

Nalatenschap

Onze Financieel Zorgcoach kan ook voor u optreden als executeur en/of Testamentair bewindvoerder. Misschien heeft u specifieke wensen ten aanzien van uw verzorging als u dit zelf niet meer kunt aangeven of ten aanzien van uw uitvaartuitvaart. Wij helpen u met het maken van een Levenstestament en laten dit met u vastleggen bij een Notaris.

Uiteraard houdt de  Financieel Zorgcoach zich als financieel dienstverlener aan de geheimhoudingsplicht en omdat wij met tweeën werken bent u altijd gegarandeerd van continuïteit van uw zaken, dus ook tijdens vakantie en/of ziekte.

Werkwijze

U kunt kiezen uit verschillende abonnementen: en dat doen wij in overleg. U bent verzekerd van exclusieve persoonlijke aandacht en uw financiën zijn ten alle tijden op orde. Dat is een gerust stellende gedachte.

Het is ook mogelijk om éénmalig( zonder abonnement) uw complete administratie op orde te brengen. Uw kinderen kunnen-als u dat wenst- via e-mail op de hoogte worden gebracht van alles wat er met u besproken is.