Wie zijn wij?Jocelyn Engelhart

"Sociale Raadsvrouw"Lieke Peters

"Adviseur Sociale Zekerheid"


Als sociaal raadsvrouw heeft Jocelyn Engelhart ruim 7 jaar ervaring in de  sociaal juridische  dienstverlening alsmede in de Bewindvoering.

Jocelyn  richt zich met name op het bieden van juridische ,materiele  en financiële zorg aan jongeren / volwassenen waarbij zij zich  richt op materiele en immateriële vragen, tekorten en problemen op het gebied van sociale zekerheid, arbeid, financiën, schuldhulp, budgetbeheer, huisvesting, onderwijs, vreemdelingenrecht, personen –en familierecht, belastingen en consumentenzaken.

Hiernaast is zij actief als raadslid in de gemeente Sittard- Geleen en houdt zich hierin specifiek bezig met algemene bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid en handhaving en  decentralisatie , inkomensondersteuning  en zorg en welzijn.

 

Als adviseur Sociale Zekerheid heeft Lieke Peters ruim 42 jaar ervaring in verschillende werkgebieden. Met een 15 jaar ervaring als Gediplomeerd Assurantieadviseur bij een kleiner kantoor, zelfstandig, Meeus Assurantiën en de Rabobank. 25 jaar ervaring in de Sociale huursector, ruim 10 jaar als zelfstandig budgetcoach bij een groot transport bedrijf in Midden Nederland, en professioneel Curator, Mentor en Bewindvoerder. Gediplomeerd Stress Manager CCC( Coaching Counseling en Conflictbemiddeling Basic, In opleiding als Stress Manager CCC Professional( richting Psychosociaal Therapeut). Ervaringsdeskundig in omgang met mensen met allerlei vormen van dementie, autisme, Borderline en andere persoonlijkheidsstoornissen.

Buiten deze werkzaamheden actief als vice -voorzitter van een Lokale Politieke Partij te Maastricht.

Kiezpunt

Kiezpunt is al in 2011 ontstaan nadat  herhaaldelijk vragen van mensen kwamen waar geen standaard product of oplossing voor bestond. Mensen moesten overal zoeken en werden van kastje naar muur gestuurd.. In 2018 sloot Jocelyn Engelhart aan en werd Kiezpunt een Maatschap

Hoewel wij in leeftijd en ervaring verschillen is onze visie, benadering  en instelling verder hetzelfde. Heel veel jaren studie, maar zeker ook werk- en levenservaring maakt dat wij van vele markten thuis zijn. Wij gaan met u thuis of in de zorginstelling om de tafel, luisteren naar uw hulpvraag en gaan kijken welk begeleidingstraject wij voor u kunnen maken en wat het prijskaartje daarvoor is.. Onze werkwijze is eerlijk en betrouwbaar ( VOG)  open en direct, geen kleine lettertjes en een  1 aanspreekpunt  met mensen die u kent en die u kennen, zodat u niet telkens weer het verhaal moet vertellen. Ons doel is uzelf of uw kinderen of mantelzorgers geheel te ontzorgen.